مرکز پژوهشی - آموزشی آریا

.
.
سایت مرکز آریا درباره مرکز آریا پیوستن به ما تماس با ما سوالات متداول 
آموزش زبان انگلیسی

پرداخت هزینه چاپ مقاله 

ویرایش مقالات انگلیسی 

ترجمه فارسی به انگلیسی - انگلیسی به فارسی - مقاله - مقالات 

مشاوره پایان نامه   

چاپ کتاب 

انجام تحلیل آماری فصل چهار پایان نامه کارشناسی ارشد 

کتابخانه مرکز آریا - دریافت کتاب های آموزشی 

چاپ مقالات علمی ISI آی اس آی 

اخلاق پژوهش 

آخرین مطالب آموزشی

خدمات دیگر
امکانات وب
Site Meter
تحصيلات تکميلي
      چکيده پايان نامه هاي کارشناسی ارشد
                          دانشکده ادبيات و علوم انساني
                                                 رشته تاریخ گرايش ايران دوره اسلامي
                                                                            

جهت مشاهده چکیده پایان نامه بر روی عنوان هرکدام کلیک کنید.

  

عنوان پايان نامه

تاريخ‌ سياسي‌،اجتماعي‌ و اقتصادي‌ فارس‌ در عهد ايلخانيان‌ (736-654 ه. ق)

اوضاع‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ - اجتماعي‌ خوزستان‌ در قرن‌ 19 م‌ / 13 ق‌

سازمان اداري غزنويان با تکيه بر منصب وزارت

روابط‌ دولت‌ ايلخاني‌ با مملوكان‌ مصر(739-654ه.ق‌)

ترجمة کتاب «سقيفه و فدک» اثر ابوبکر احمد بن عبدالعزيز جوهري با شرحي از واقعة سقيفه

روياروئي‌ باقرخان‌ تنگستاني‌ با لشكركشي‌هاي‌ انگليس‌ به‌ بوشهر1254ه.ق‌ /1838م‌ و1273ه. ق‌/1856م‌

تاريخچه مطبوعات خوزستان 1357 – 1304 هـ . ش

اصفهان در ايام صفويان (اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اصفهان 1037 - 1000 هـ. ق)

تاريخ سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي ايران :‌از پايان جنگ جهاني اول تا كودتاي 1921 ( 1299 – 1296 هـ.ش / 1921 – 1918 م)

اصفهان در عصر شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي(1135-1077 هـ ق)

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كهكلويه از سلطنت ناصرالدين شاه تا سقوط دولت دكتر مصدق

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي فارس در دوره شاه عباس اول صفوي

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي فارس از مرگ کريم خان زند تا مرگ فتحعليشاه قاجار ( 1250 – 1193 هـ.ق / 1778 – 1835م)

بررسي آثار نفوذ و حضور انگلستان در جنوب شرقي ايران از سلطنت ناصرالدين شاه تا تاسيس پليس جنوب ايران ( 1264 – 1336 هـ.ق / 1918 – 1847م)

اوضاع سياسي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي اصفهان در عصر سلطنت شاه صفي اول و شاه عباس دوم، 1077، 1038 هجري قمري

گرجيان در عصر شاه عباس اول ( 996 – 1038 هـ.ق / 1588 – 1629م)

باستان گرايي در تاريخ معاصر ايران( 1320 – 1227 هـ.ش )

تاثير فاتحان تهران بر روند مشروطيت ايران (1327-1330 هـ.ق)

تاريخ سياسي و اجتماعي خمين از دور صفويه تاانقلاب اسلامي

اوضاع سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ديني ايران در دوران حکومت شاه سلطان حسين صفوي( 1135-1105هـ.ق)

تاريخ تشيع در دوره تيموريان ( 911-850 هـ) و قراقوينلوها

تمركز و عدم تمركز در حكومت قاجار و پيامدهاي آن ( 1250 –1324 هـ .ق)

ابوسعيد تيموري و دوران حكومت وي

اوضاع سياسي، اجتماعــي، اقتصـادي و فرهنگي ايران در عصر جانشينان اورون حسن آق قويونلو

نقش احمد قوام السلطنه در سياست خارجي ايران(1275 تا 30 تير 1331ش)

تحولات سياسي ـ اجتماعي كاشان از مرگ ناصرالدين شاه تا كودتاي رضاخان ( 1338ـ 1313 ق )

گمرک ايران در دورة مظفرالدين شاه(1906-1896 م./1324-1313 ق.)

بررسي تاريخي كليساهاي اصفهان در عصر صفويه

نقش و اهميت استاجلوها در تحولات سياسي – نظامي دوره صفويه (1038 - 906 هـ . ق)

قبيله ازد و نقش آن در تاريخ تحولات ايران تا سال 132 هـ . ق / 749 م

قبيله تميم و نقش آن در تاريخ تحولات ايران تا سال 132 هـ / 749 م

علل اجتماعي كودتاي 1299 ش / 1921 م

از مهرگان تا سيمره (بررسي تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ناحية مهرگان كدك از ورد اسلام تا 350 هـ.ق.

بررسي نقش لمپن ها در جنبشهاي سياسي دوران پهلوي (1342-1304)

بررسي نقش سياسي ـ اجتماعي زنان ايراني از سال 1340تا1350هـ.ش.

موقعيت سادات در دولت صفوي از شاه عباس اول تا سقوط صفويان

لرستان در دوره صفوي

بررسي تحولات سيا سي،اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فارس در دورة اتابكان سلغري

ايران در دوره ي نخست وزيري رضاخان

بررسي موقعيت زن در امپراطوري تيموريان

اقتصاد اصفهان در دوره ظل السلطان

بررسي موقعيت زن در دهه ي 1350ش/1970م با تكيه بر نقش زن در انقلاب اسلامي

تحولات سياسي، فرهنگي نيشابور از ورود اسلام تا ظهور سلجوقيان

تركمن ها و نقش آنها در روند تاريخ ايران از تشكيل دولت قاجار تا معاهده‌ي آخال

تاثير استقراض خارجي بر روند تاريخ سياسي ـ اجتماعي ايران در دوره قاجار

تحليل عملكرد شركت ها و تجارتخانه هاي فعال اروپايي در بوشهر از 1870- 1925 م

مقام و مرتبت گرجيها در عصر صفوي و مقايسه با ارامنه

تاريخ انقلاب اسلامي در اروميه از 1340 ش /1961م تا 1357ش/1979م

مقايسه خانواده هاي شهري، روستايي و عشايري از نگاه سفرنامه نويسان خارجي عصر قاجار

کرمانشاه در دوره‌ي قاجار

رامهرمز در گذر تاريخ

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فارس در دورة تيموريان

جغرافياي تاريخي عشاير ايل خمسه در صد سال اخير

نقش عتبات در روابط ايران عثماني در عصر صفويان

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي کرمان در دوره سلجوقيان کرمان

تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كاشمر (از 907 هـ. ق تا 1357 هـ.ش)

وقف در يزد طي يكصد سال اخير

جغرافياي تاريخي کردستان با تأکيد بر حکومت محلي اردلان (صفويه تا قاجار)

بررسي تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اصفهان در دوران ايلخانان (656ـ 736 هـ .ق / 1258 ـ 1335 م)

تاريخ سياسي اجتماعي اقتصادي اراک (سلطان آباد) از آغاز قاجار تا سال 1332 ش

تحليل و ارزيابي تغييرات اجتماعي در دوران سلطنت رضا شاه (1320-1304 ش.)

اخلاق و عادات ايرانيان عصر صفوي از نگاه سياحان اروپايي

بررسي وضعيت بهداشت و درمان در عصر ناصري (1313-1264 ق)

نقد و بررسي شيوه ي تاريخنگاري و رويکردهاي موضوعي مورّخان برجسته عصر تيموري

تاريخ تحليلي بازار اصفهان در مواجهه با جريان مدرنيسم: دوره پهلوي دوم (1357 - 1320ش/ 1978 - 1941م)

بررسي عوامل ماندگاري جشن هاي ايراني تا حملة مغول

بررسي اوضاع سياسي- اجتماعي ايران در دوران نخست وزيري امير عباس هويدا

روابط ايران و ترکيه در دورة پهلوي اول (1320-1304 ش/1941- 1925 م)

دوره محمدرضا شاه پهلوي از نگاه دربار و هيأت دولت طي سالهاي1342 تا1357

بررسي مقايسه‌اي نظام آموزشي در سه پايتخت عصر صفويان (تبريز، قزوين و اصفهان)

بررسي مقايسه اي شعارهاي انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي (1978- 1906م./1357-1285ش.)

چادگان در گذر تاريخ

بررسي تحولات سياسي و اجتماعي بخارا و سمرقند در دو قرن اول هجري

پيوند حکومتهاي ايران تا قرن چهارم هجري با فرهنگ ايران باستان

بررسي تاريخچه و ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق ايران (1344 تا انقلاب اسلامي بهمن 1357)

بررسي تحليلي انديشه غزالي پيرامون تاريخ و جامعه

بررسي معاهدات و امتيازات بين ايران و انگليس از دوره قاجار تا مشروطه 1324- 1210 ق / 1906-1795 م

تاريخ تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کرمانشاه از ظهور صفويه تا پايان زنديه

بررسي معاهدات و امتيازات بين ايران و روسيه از دوره قاجار تا مشروطه 1324-1210ق / 1906-1795م

بررسي تحولات سياسي اجتماعي و فرهنگي اصفهان از ابتداي دوره قاجاريه تا روي كارآمدن ناصرالدين شاه (1193-1264 هجري قمري)

 

عنوان پايان نامه

حيات سياسي و اجتماعي قبيله اشعر در قرن اول هجري

رابطـه اسـلام و يهـوديت در قـرن اول هجـري

اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي اصفهان از فتح اصفهان تا سال 322 هـ

بررسي ديدگاههاي مستشرقين در باب زندگي پيامبر اسلام (ص) در نيمه اول قرن بيستم

روابط اسماعيليان ايران با فاطميان تا آغاز الموت (هـ . ق 487-297)

بررسي وتحليل تفكر عثماني تا پايان امويان

تاريخ سياسي، اقتصادي و اداري ادريسيان

بررسي و تحليل رقابت‌ها و چالش‌هاي امارت و وزارت در خلافت عباسي از دوره معتصم تا پايان آل بويه بغداد (218-447 ق)

بررسي حيات سياسي ،اجتماعي و فرهنگي بني مزيد حله

بررسي نقش سياسي،اجتماعي و فرهنگي زنان درعصر خلاف بني اميه

بررسي و مقايسه ي كاركرد طبقه دهقانان از عصر خسرو انوشيروان تا پايان دوره ي اموي(132هـ)

بررسي مباني فکري زنادقه از آغاز خلافت عباسي تا پايان قرن سوم

تحليل لايه هاي اجتماعي موالي و دلايل پيوستن آنها به اسلام

رابطه تشيع و تسنن در بغداد در قرن چهارم و پنجم هجري

دولت هاي شيعه در دکن

سياست و حكومت بر اساس شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد

بررسي تطبيقي سيره نبوي در قرآن و منابع تاريخي

تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي كرمانشاه از ورود اسلام تا دوره مغول

حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي شيعه در كرمان تا پايان صفويه

بررسي اوضاع سياسي ـ اجتماعي شيعيان افغانستان از فرمانروايي درّاني‌ها تا كودتاي سرخ (1126ـ1357 ش/ 1747ـ1978 م)

نقش مذهب در روابط ايران وعثماني در عهد صفويه از آغاز تا ابتداي سلطنت شاه عباس

تاريخ تشيع كاشان تا صفويه

تاريخ تحولات باميان از ظهور اسلام تا حمله مغول

تشيع درخوزستان از قرن اول تا صفويه

قبيله ي بني نجّار و نقش آن در تاريخ تحولات اسلام تا پايان سال 132 هجري

قبيله ي هَمْدان و نقش آن در تاريخ اسلام و تشيع (قرن اول هجري قمري)

بررسي تحولات سياسي اجتماعي شهر اصفهان در دوره رضاشاه (1320-1304ش/1941-1925م)

امام موسي بن جعفر(ع) و اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي زمان وي (183-148ه ق)

تاثير حضور واليان حکومت اسلامي در تحولات خراسان از فتوح تا پايان امويان

بررسي تاريخ تشيع ايل بختياري

بررسي ظهور و سقوط طالبان در افغانستان (2001-1996م)

نقش حوزه علميه نجف در تاريخ تشيع (448-907 ق/1056 -1051م)

تعامل و تقابل مسيحيان با مسلمانان در دوره فتوحات نخستين اسلامي(64-13 ه. ق)

بررسي جايگاه مسيحيت در شبه جزيره عربستان ازآغاز اسلام تا سال چهلم هجري

خرید کتاب

 


لزوم چاپ مقالات علمی در مجلات بین المللی و عدم آشنایی دانشجویان و پژوهشگران جوان با پروسه انتشار علمی باعث تدوین کتاب حاضر گردید. کتاب راهنمای ارسال و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI به عنوان یک راهنمای مقدماتی برای این عزیزان تدوین یافته است. این کتاب در دو فصل تنظیم شده است.


• فصل اول کتاب به آمار انتشار علم، تعریف ISI، لغات و اصطلاحات رایج و نحوه انتخاب مجله اختصاص یافته است.

• و در فصل دوم نحوه ثبت نام مقاله در مجله ISI به صورت گام به گام آموزش داده شده است.


هدف این مجموعه کمک به محققان جوانی است که می خواهند نتیجه اولین تحقیق خود را با انتشار در مجلاتISI، با دنیای بدون مرز علم و دانش به اشتراک بگذارند. باعث افتخار است اگر این راهنما بتواند پنجره ای برای آنان بگشاید.

 

خرید کتاب

 


 

خرید کتاب

 


 

خرید کتاب

 

در این کتاب واژه‌های پربسامد و تمامی کلمات و مفاهیم مرتبط به رشته پرستاری شرح داده شده است.

علاوه بر آن مدخل‌های زیادی در رشته‌های پزشکی، جراحی، آناتومی، فیزیولوژی، روان‌پزشکی، روان‌درمانی و دارو‌شناسی به کتاب افزوده شده است. استفاده از راهنمای آسان جهت تلفظ صحیح هر مدخل (بدون استفاده از نمادهای خاص) باعث گردیده افرادی که زبان انگلیسی زبان دومشان است به راحتی از این کتاب استفاده نمایند. 

از ویژگی‌های دیگر کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:


•    دارای 8500 مدخل مورد استفاده پرستاران و متخصصان علم پزشکی
•    دارای 438 واژه کلیدی پزشکی
•    تعاریف مختصر و واضح
•    راهنمای ساده تلفظ

 

خرید کتاب