مرکز پژوهشی - آموزشی آریا

.
.
سایت مرکز آریا درباره مرکز آریا پیوستن به ما تماس با ما سوالات متداول 
آموزش زبان انگلیسی

پرداخت هزینه چاپ مقاله 

چاپ مقالات علمی ISI آی اس آی 

ویرایش مقالات انگلیسی 

ترجمه فارسی به انگلیسی - انگلیسی به فارسی - مقاله - مقالات 

مشاوره پایان نامه   

چاپ کتاب 

انجام تحلیل آماری فصل چهار پایان نامه کارشناسی ارشد 

کتابخانه مرکز آریا - دریافت کتاب های آموزشی 

اخلاق پژوهش 

آخرین مطالب آموزشی

خدمات دیگر
امکانات وب
Site Meter

پژوهشگران گرامی! در این صفحه فقط اسامی مجلات ISI ایرانی قرار شده است.

جهت مشاهده لیست کلیه مجلات ISI به تفکیک رشته و گرایش های مختلف علمی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

لیست کلیه مجلات ISI به تفکیک رشته و گرایش علمی

لیست مجلات علمی پژوهشی داخلی (ایرانی)

راهنما: نحوه یافتن وبسایت مجلات ISI
فهرست حاضر معرف 67 عنوان نشریه ایرانی از 16855عنوان نشریه موجود در فـهــرسـت اصـلی نشریـات (Master Journal List) موسسه بین المللی ISI می باشد.

 

1. APPLIED ENTOMOLOGY AND PHYTOPATHOLOGY

Annual

ISSN: 1026-5007

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX

1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Zoological Record

2. ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE

Quarterly

ISSN: 1029-2977

ACAD MEDICAL SCIENCES I R IRAN, PO BOX 19395-5655, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

3. ARCHIVES OF RAZI INSTITUTE

Quarterly

ISSN: 0365-3439

RAZI VACCINE & SERUM RES INST, PO BOX 31975 148, KARAJ, IRAN, 00000

1. Zoological Record

4. BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS

Semiannual

ISSN: 1735-8787

BANACH MATHEMATICAL RESEARCH GROUP, PO BOX 1113, MASHHAD, IRAN, 91775

1. Science Citation Index Expanded

2. Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

5. BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY

Semiannual

ISSN: 1735-8515

IRANIAN MATHEMATICAL SOC, PO BOX 13145-418, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

6. CASPIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

Semiannual

ISSN: ****-****

UNIV GUILAN, FAC NATURAL RESOURCES, SOMEHE SARA, GUILAN, IRAN, 1144

1. Zoological Record

7. DARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY

Quarterly

ISSN: 1560-8115

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

2. BIOSIS Previews

8. FASINAMAH I TAHQIQAT I HASHARAH SHINASI

Quarterly

ISSN: 2008-4668

ISLAMIC AZAD UNIV, AGRICULTURAL FAC, PO BOX 38135-567, ARAK, IRAN

9. HEPATITIS MONTHLY

Quarterly

ISSN: 1735-143X

BAQIYATALLAH RESEARCH CENTER, GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

10. IFRO NEWSLETTER

Irregular

ISSN: ****-****

IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO 297 W FATEMI AVE, P O BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Zoological Record

11. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTEMIA BIOLOGY

Annual

ISSN: 2228-754X

DR ALIREZA ASEM, ANIMAL BIOSYSTEMATIC PROTECTORS URMIA LAKE NATL PARK SOC-NGO, URMIA, IRAN

1. Zoological Record

12. INTERNATIONAL JOURNAL OF AQUATIC SCIENCE

Annual

ISSN: 2008-8019

DR ALIREZA ASEM, ANIMAL BIOSYSTEMATIC PROTECTORS URMIA LAKE NATL PARK SOC-NGO, URMIA, IRAN

1. Zoological Record

13. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING

Quarterly

ISSN: 1735-0522

IRAN UNIV SCI & TECHNOL, COLL CIVIL ENG, PO BOX 16765-163, NARMAK, IRAN, TEHRAN, 16844

1. Science Citation Index Expanded

14. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1735-6865

UNIV TEHRAN, GRADUATE FAC ENV, NO 20 GHODS ST, ENGHELAB AVE, PO BOX 14155-6135, TEHRAN,IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

2. Zoological Record

15. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1472

CTR ENVIRONMENT & ENERGY RESEARCH & STUDIES, IAU, GRADUATE SCH ENVIRONMENT & ENERGY, SCIENCE & RESEARCH CAMPUS, PO BOX 14515-775, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

16. INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY & STERILITY

Quarterly

ISSN: 2008-076X

ROYAN INST, PO BOX 16635-148, TEHRAN, IRAN

1. Science Citation Index Expanded

17. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION

Quarterly

ISSN: 1735-6814

GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, JOURNAL OFFICE, VICE-PRESIDENCY RESEARCH, GORGAN, IRAN, 49138-15739

1. Science Citation Index Expanded

2. BIOSIS Previews

18. IRANIAN BIOMEDICAL JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1028-852X

PASTEUR INST IRAN, PASTEUR AVE, TEHRAN, IRAN, 13164

1. Zoological Record

2. BIOSIS Previews

19. IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1502

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

20. IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL BIOSYSTEMATICS

Annual

ISSN: 1735-434X

FERDOWSI UNIV, DR JAMSHID DARVISH, DEPT BIOL, FAC SCIENCES, MASHHAD, IRAN, 00000

1. Zoological Record

21. IRANIAN JOURNAL OF ARTHROPOD-BORNE DISEASES

Semiannual

ISSN: 1735-7179

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

2. Zoological Record

3. BIOSIS Previews

22. IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES

Quarterly

ISSN: 2008-3866

MASHHAD UNIV MED SCIENCES, VICE-CHANCELLOR FOR RES CTR OFF IJBMS, DANESHGAH ST, PO BOX 9138813944 - 445, MASHHAD, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

2. BIOSIS Previews

23. IRANIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1728-3043

NATL RESEARCH CTR GENETIC ENGINEERING & BIOTECHNOLOGY, PO BOX 14965-161, TEHRAN, IRAN, 00000

1. BIOSIS Previews

24. IRANIAN JOURNAL OF BOTANY

Semiannual

ISSN: 1029-788X

RES INST FORESTS & RANGELANDS, IRAN, PO BOX 13185-116, PEYKANSHAHR ENTRANCE, TEHRAN, KARAJ FREEWAY, 5TH KM, TEHRAN, IRAN, 00000

1. BIOSIS Previews

25. IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING- INTERNATIONAL ENGLISH EDITION

Quarterly

ISSN: 1021-9986

JIHAD DANESHGAHI, PO BOX 13145-1494, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

26. IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING

Quarterly

ISSN: 1735-1979

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

2. BIOSIS Previews

27. IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES

Semiannual

ISSN: 1562-2916

IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO 297 W FATEMI AVE, P O BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

2. Zoological Record

28. IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS

Tri-annual

ISSN: 1735-0654

UNIV SISTAN & BALUCHISTAN, PO BOX 98135-987, ZAHEDDAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

29. IRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1383

SHIRAZ INST CANCER RES, SHIRAZ UNIV MED SCI, IRANIAN SOC IMMUNOL & ALLERGY, PO BOX 71345-3119, SHIRAZ, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

30. IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES

Bimonthly

ISSN: 1735-8582

IRANIAN SOC NEPHROLGY, APT 12, NO 63, SHAHEED TOUSI ST, DR GHARIB ST, KESHAVARZ BLVD, TEHRAN, IRAN, 1419783311

1. Science Citation Index Expanded

31. IRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-4153

IRANIAN SOC OPHTHALMOLOGY, NORTH KARGAR AVE, 2ND FLR, NO 4, HOMA ALLEY, TEHRAN, IRAN, 1418654743

1. Science Citation Index Expanded

32. IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-7020

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

2. Zoological Record

34. IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS

Quarterly

ISSN: 2008-2142

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

35. IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1735-0328

SHAHEED BEHESHTI UNIV, SCH PHARMACY, NO 10 SHAMS ALLEY, VALI-E ASR ST, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

2. BIOSIS Previews

36. IRANIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY

Quarterly

ISSN: 0006-2774

IRANIAN PHYTOPATHOLOGICAL SOC, PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST P O BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1. BIOSIS Previews

37. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

Quarterly

ISSN: 0304-4556

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

2. Social Sciences Citation Index

38. IRANIAN JOURNAL OF RADIATION RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1728-4554

IJRR-IRANIAN JOURNAL RADIATION RES, NO 29, 4TH FL, CHAMRAN MEDICAL BLDG, PARVANEH ST, ALE-AHMAD HWY, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

39. IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1065

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

40. IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE

Quarterly

ISSN: 1680-6433

SHAHID SADOUGHI UNIV MEDICAL SCIENCES YAZD, RESEARCH & CLINICAL CENTER FOR INFERTILITY, PO BOX 89195-999, YAZD, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

41. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE

Irregular

ISSN: 1028-6276

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1. Science Citation Index Expanded

2. Zoological Record

3. BIOSIS Previews

42. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION B-ENGINEERING

Bimonthly

ISSN: 1028-6284

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1. Science Citation Index Expanded

43. IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1728-1997

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1. Science Citation Index Expanded

2. Zoological Record

44. IRANIAN POLYMER JOURNAL

Monthly

ISSN: 1026-1265

POLYMER RESEARCH CENTER IRAN, PO BOX 14185-515, TEHRAN, IRAN

1. Science Citation Index Expanded

45. IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1561-4395

IRANIAN RES CRESCENT SOC, PO BOX 2330, DUBAI, U ARAB EMIRATES, 00000

1. Science Citation Index Expanded

46. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1680-7073

TARBIAT MODARES UNIV, FAC AGRICULTURE, PO BOX 14115-336, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

47. JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF IRAN

Semiannual

ISSN: 0259-9996

ENTOMOLOGICAL SOC IRAN, P O BOX 339, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Zoological Record

2. BIOSIS Previews

48. JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES

Bimonthly

ISSN: 1735-1995

ISFAHAN UNIV MED SCIENCES, HEZARJERIB AVE, PO BOX 81745-319, ISFAHAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

49. JOURNAL OF SCIENCE UNIVERSITY OF TEHRAN

Annual

ISSN: 1016-1058

UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Zoological Record

50. JOURNAL OF SCIENCES-ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Quarterly

ISSN: 1016-1104

UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Zoological Record

2. BIOSIS Previews

51. JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY

Quarterly

ISSN: 1735-207X

IRANIAN CHEMICAL SOC, NO 7, MARAGHEH ST, OSTAD NEJATOLLAHI AVE, PO BOX 15875-1169, TEHRAN, IRAN,00000

1. Science Citation Index Expanded

52. JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY

Quarterly

ISSN: 2008-3645

AHVAZ JUNDISHAPUR UNIV MED SCI, PO BOX 6357-33118, AHVAZ, IRAN

1. Science Citation Index Expanded

2. BIOSIS Previews

53. PODOCES

Semiannual

ISSN: 1735-6725

WESCA WILDLIFE NETWORK & BIRD CONSERVATION SOC IRAN, C/O ABOLGHASEM KHALEGHIZADH, PO BOX 1336, KARAJ, IRAN, 31585

1. Zoological Record

54. PROGRESS IN BIOLOGICAL SCIENCES

Semiannual

ISSN: 2228-7833

UNIV TEHRAN, COLL SCI, PO BOX 14155-6455, TEHRAN, IRAN, 1417-614411

1. Zoological Record

55. ROSTANIHA

Semiannual

ISSN: 1608-4306

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1. BIOSIS Previews

55. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION A-CIVIL ENGINEERING

Bimonthly

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

56. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION B-MECHANICAL ENGINEERING

Bimonthly

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

57. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION C-CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

58. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION D-COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING AND ELECTRICAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

59. SCIENTIA IRANICA TRANSACTION E-INDUSTRIAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 1026-3098

SHARIF UNIV TECH, OFF SCIENTIA IRANICA, AZADI AVE, PO BOX 11365-8639, TEHRAN IR, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

60. ULUM-I ZAMIN

Quarterly

ISSN: 1023-7429

GEOLOGICAL SURVEY IRAN, AZADI SQ MERAJ ST, PO BOX 13185-1494, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Zoological Record

61. UROLOGY JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1735-1308

UROL & NEPHROL RES CTR-UNRC, NO 44, 9TH BOUSTAN ST, PASADARAN AVE, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Science Citation Index Expanded

62. WILDLIFE MIDDLE EAST NEWS

Tri-annual

ISSN: 1990-8237

WILDLIFE MIDDLE EAST, C/O DECLAN O DONOVAN, WADI AL SAFA WILDLIFE CENTRE, PO BOX 1143, KARAJ, IRAN, 31585

1. Zoological Record

63. WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL

Bimonthly

ISSN: 1818-4952

INT DIGITAL ORGANIZATION SCIENTIFIC INFORMATION-IDOSI, C/O PROF GHASEM NAJAFPOUR, HD BIOTECHNOL RES CTR, FAC CHEM ENGNG, UNIV TECH BABOL, BABOL, IRAN, NOSHIRVANI, 47144

1. Zoological Record

64. CELL JOURNAL (YAKHTEH)

Quarterly

ISSN:2228-5806

ROYAN INST, ROYAN INST, PO BOX 16635-148, TEHRAN, IRAN

1. Science Citation Index Expanded

65. AVICENNA JOURNAL OF MEDICAL BIOTECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1561-4921

AVICENNA RES INST, NO 2 & 3, SHABO ALLEY, ST NO 18, VELENJAK AVE, YEMEN ST, SHAHEED CHAMRAN EXPWY, TEHRAN, IRAN, 19857-43413

66. IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY

Semiannual

ISSN: 2008-465X

FERDOWSI UNIV MASHHAD, FAC VET MED, PO BOX 9177948974-1793, MASHHAD, IRAN

67. VETERINARY RESEARCH FORUM

Quarterly

ISSN: 2008-8140

URMIA UNIV, FAC VET MED, URMIA, IRAN, 57153-1177

 

 

خرید کتاب

 


لزوم چاپ مقالات علمی در مجلات بین المللی و عدم آشنایی دانشجویان و پژوهشگران جوان با پروسه انتشار علمی باعث تدوین کتاب حاضر گردید. کتاب راهنمای ارسال و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI به عنوان یک راهنمای مقدماتی برای این عزیزان تدوین یافته است. این کتاب در دو فصل تنظیم شده است.


• فصل اول کتاب به آمار انتشار علم، تعریف ISI، لغات و اصطلاحات رایج و نحوه انتخاب مجله اختصاص یافته است.

• و در فصل دوم نحوه ثبت نام مقاله در مجله ISI به صورت گام به گام آموزش داده شده است.


هدف این مجموعه کمک به محققان جوانی است که می خواهند نتیجه اولین تحقیق خود را با انتشار در مجلاتISI، با دنیای بدون مرز علم و دانش به اشتراک بگذارند. باعث افتخار است اگر این راهنما بتواند پنجره ای برای آنان بگشاید.

 

خرید کتاب

 


 

خرید کتاب

 


 

خرید کتاب

 

در این کتاب واژه‌های پربسامد و تمامی کلمات و مفاهیم مرتبط به رشته پرستاری شرح داده شده است.

علاوه بر آن مدخل‌های زیادی در رشته‌های پزشکی، جراحی، آناتومی، فیزیولوژی، روان‌پزشکی، روان‌درمانی و دارو‌شناسی به کتاب افزوده شده است. استفاده از راهنمای آسان جهت تلفظ صحیح هر مدخل (بدون استفاده از نمادهای خاص) باعث گردیده افرادی که زبان انگلیسی زبان دومشان است به راحتی از این کتاب استفاده نمایند. 

از ویژگی‌های دیگر کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:


•    دارای 8500 مدخل مورد استفاده پرستاران و متخصصان علم پزشکی
•    دارای 438 واژه کلیدی پزشکی
•    تعاریف مختصر و واضح
•    راهنمای ساده تلفظ

 

خرید کتاب